אליפות העולם בקנדה

ידיעות אחרונות

אליפות העולם באוסטרליה

ראיון רשת 13

אליפות העולם ביפן – נבחרת בנות:

(חובה לראות את הסרטון שבתוך הכתבה)