"כל הזכויות שמורות לטקטיקס חינוך 2020. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות (קישורים בתחתית העמוד).
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן, לשדר או לקלוט בכל דרך אחרת כל חלק שהוא מהאתר, ואין לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומרי האתר.
כל מידע האמור ו/או מופיע המופיע באתר לא יהווה המלצה או חוות דעת כלשהי והינו לצורך התרשמות בלבד. אין באמור באתר משום התחייבות ו/או הצעה מחייבת מצד טקטיקס חינוך. ט.ל.ח."